חיפוש

ערים בישראל

» ערים בישראל » צפת » קברי צדיקים בצפת

קברי צדיקים בצפת
צפת היא אחת מארבע ערי הקודש בישראל. במשך השנים היוותה צפת את המרכז הרוחני של ישראל ופזורים סביבה קבריהם של צדיקים רבים שחיו בה.
הגישה לקברי הצדיקים באיזור דורשת נסיעה ברכב. לצדי הדרך תמצאו שלטים חומים עם כיתוב לבן המורים על ציוני הקברים.

בצפת:
קבר האר"י (רבי יצחק לוריא)

הקבר החשוב ביותר בצפת נמצא בבית הקברות העתיק בקצה העיר. כדי להגיע לבית הקברות יש לפנות ימינה בפניה הראשונה שלאחר הכניסה לעיר, ומיד לאחריה לפנות שוב ימינה. יורדים מטה בכביש המתפתל, עד לכניסה לבית הקברות.
זהו מקום צנוע למדי, אך קבורים בו רבנים חשובים כמו רבי משה בן זמרה, רבי משה אלקבץ, רבי משה קורדוברו וכן רבי יוסף קארו, מחבר הספר שולחן ערוך.
קברים נוספים חשובים בבית העלמין הם קבר חנה ושבעת בניה, המהווה מקום תפילה לברכת פוריות, וקבר פנחס בן יאיר.
בעיר עצמה קבורים שם ועבר, שני בני נוח.

ליד צפת:
מערת אידרא רבא
המערה בה נקברו תלמידי רבי שמעון בר יוחאי ורבי יוסי בן קיסמא. בסמוך לכניסה למערה נמצא קבר אלקנה, אבי שמואל הנביא.
מיקום: על כביש 866 בין צומת עין זיתים לצומת מירון, ליד קדיתא.

קבר רבי המנונא סבא
מיקום:
על כביש 866 בין צומת חנניה לצומת מירון, ליד חניון נחל עמוד.

מערת בני רב פפא
רב פפא ו-11 בניו קבורים במערה
מיקום: בסמוך לצומת הראשי בכניסה לצפת, וליד הכניסה לביריה.

רבי בנאה האמורא
רבו של רבי יוחנן האמורא
מיקום: על כביש מ"ס 866 בן צומת מירון לצומת עין זיתים בכניסה למערת האידרא.

רבי יהודה בר אלעאי
תלמידו של רבי עקיבא, 
מיקום:  על כביש מ"ס 866 בן צומת מירון לצומת עין זתים ,קרוב לכביש בצד ימין.

בהר מירון:
הר מירון נמצא במרחק נסיעה קצר מצפת, ויש בו קברי צדיקים רבים:
רבי יוחנן הסנדלר
רבי הלל ותלמידיו
רבי שמאי ותלמידיו
כסא אליהו הנביא
רבי יוסי בן קיסמא
רבי המנונא סבא

עוד על